5 marca podsumowaliśmy miniony rok podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego. W zebraniu oprócz członków naszej jednostki wzięli udział zaproszeni goście: Andrzej Cześnik – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Ks. Kan. Józef Łozecki – Dziekan Dekanatu Sierpeckiego, St. Bryg. Paweł Sekulski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu, Dariusz Franczak – Wójt Gminy Zawidz, Magdalena Kowalska – Skarbnik Gminy.

Walne zebranie rozpoczęło się od odegrania przez naszą orkiestrę hymnu "Rycerze Floriana". Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków oraz poległych na wojnie w Ukrainie. Zebrani wysłuchali sprawozdań i obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą aktywność minionego roku. Zarząd po przedstawieniu sprawozdań otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2021, w którym dochody wyniosły 1 075 162,39 zł! Jednogłośnie również przegłosowano plan działalności oraz plan finansowy na rok 2022.

Dziękujemy wszystkim za udział w zebraniu!

galeria zdjęć>>

Poprawiony (wtorek, 22 marca 2022 13:32)