„Zakup ubrań specjalnych dla OSP Zawidz dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 14 889,00 zł” 
www.wfosigw.pl

Poprawiony (czwartek, 14 stycznia 2021 10:21)